Logg på

Aktivering når datamaskinen er frakoblet

Problemer med Internett-tilkobling

Midlertidig frakoblet

Hvis datamaskinen din er midlertidig frakoblet (reise, problemer med Internett-tilkoblingen, osv.), trenger du bare å koble til Internett innen sju dager etter at du brukte Adobe-produktet for første gang, for å gjennomføre en aktivering og registrering over Internett.

Permanent frakoblet

Hvis datamaskinen din er permanent frakoblet (f.eks. i sikre miljøer som statlige organer, bankvesen, osv.), må du gjennomføre en frakoblet aktivering innen sju dager fra første gang du bruker programvaren, ellers vil den slutte å virke. Du trenger en Internett-tilkoblet enhet og produktets serienummer for å gjennomføre denne prosessen.

Merknader: